Erdoğan imzaladı: 200 milyar borçlanma ilavesi

Elektrik Piyasası Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, Kamu Finansmanı ve Borç İdaresinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a süreksiz husus eklendi.

Buna nazaran, Hazine ve Maliye Bakanlığının borçlanma yetkisine 200 milyar lira ek edildi. Böylelikle 293 milyarlık olan borçlanma yetkisi 493 milyar liraya çıktı.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilişkin birtakım limanların işletme hakkı verilmesi yahut devranı formülüyle özelleştirilmeleri sonucunda imzalanan 49 yıldan az vadeli mukavele müddetleri 49 yıla kadar uzatıldı.

Ek mukavele imzalanabilmesi için işletmeci şirketlerin işletme hakkını doğuran mukaveleden kaynaklanan tüm mali yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş olmaları ve işletme hakkını doğuran kontrattan kaynaklı açılmış davalardan feragat etmeleri gerekecek.

Ayrıca işletmeci şirketler özelleştirme mukavelelerinde yer alan yatırım kaidesine ek olarak ek kontrat bedelinin yüzde 10’u oranında limancılık faaliyetleri ile ilgili yatırım yapmak ve bu yatırımları ek mukavelelerin imza tarihinden itibaren 5 yıl içinde gerçekleştirmek zorunda olacak. Mühlet sonunda işletmeci şirketlerin yatırımın gerçekleştirildiğine dair rapor ve bu durumu kanıtlayan bilgi ve dokümanları ilgisine nazaran Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi yahut Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne denetim edilmek üzere sunmaları koşul olacak.

İlgili kuruluşça yapılan kontrolde bahse husus yatırım zorunluluğunun yerine getirilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde ek kontrat feshedilmiş sayılacak. Bu durumda işletmeci şirkete ek mukavele gereği ödenen bedeller de dahil rastgele bir bedel iadesi yapılmayacak.

Maddenin münasebetinde şu tabirlere yer verildi:

“Liman yatırımcılarının gerekli olan yatırımları vaktinde yapabilmesi, ülkemizin lojistik ve turizm dalına paralel olarak rekabet gücünün korunması, böylece kamu faydasının sağlanması amaçlanmaktadır. Ana kontratlarında işletme hakkı müddetlerinin uzatılması hariç rastgele bir değişiklik yapılmaksızın yalnızca ek mukavele bedelleri; adil, şeffaf, denetim edilip denetlenebilir bir formda tüm yatırımcılar için tıpkı şartlar çerçevesinde belirlenerek ek mukaveleler imzalanacak ve mühlet uzatımları yürürlüğe girecektir.”

KAMU ÜNİVERSİTESİ SIHHAT HİZMETİ SUNUCULARINA KATKI

BOTAŞ’ın ödenmemiş her türlü vergi, fon ve hisseler ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme artırımı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, Hazine’den görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek.

İş Kanunu’nda yapılan değişiklikle, petrol dalındaki araştırma, arama ve sondaj faaliyetlerinde emekçilerin gece çalışması yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu üniversitesi sıhhat hizmeti sunucularının, hizmetin ifasında mali zahmetler yaşamamaları ve sıhhat hizmetlerinin sürdürülebilirliği bakımından, kelam konusu sıhhat hizmeti sunucularının finansal yeterliliğine katkı sağlanması ile evvelki yıllara ilişkin incelemeler sonucu cari yılda nakdî bir kesintiye uğramamasına yönelik de düzenleme gerçekleştiriliyor.

1 Ocak 2013’ten evvel, Türkiye’de oturma müsaadesi almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan şahıslar; öteki bir ülkede sıhhat sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlar ile Toplumsal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu kararlarına nazaran korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden fiyatsız faydalanan şahıslar ile ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocukların genel sıhhat sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme artırımı üzere feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

“TOPLAYICI” VE “TOPLAYICILIK” TANIMI

Ulusal Güç Verimliliği Hareket Planı’nda yer verilen maksatlarla uyumlu olarak Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, “toplayıcı” ve “toplayıcılık” tarifi yapıldı.

Buna nazaran, “toplayıcı”, “Bir yahut birden fazla şebeke kullanıcısı ile kelam konusu şebeke kullanıcıları ismine elektrik piyasasında toplayıcılık faaliyeti yürütmek üzere mutabakat imzalamış olan toplayıcı lisansı yahut tedarik lisansı sahibi hükmî kişiyi”; “toplayıcılık” ise “Toplayıcı tarafından bir yahut birden fazla şebeke kullanıcısının tüketim yahut üretimlerinin birleştirilerek işletilmesi kapsamında gerçekleştirilen piyasa faaliyetini” tabir edecek.

Toplayıcı, şebeke kullanıcıları tarafından muahede yoluyla yetkilendirilecek. Şebeke kullanıcıları, güç tedarik etmek üzere mutabakatlı oldukları tedarik lisansı sahibi hukuksal şahısları toplayıcı olarak yetkilendiremeyecek.

Toplayıcı, mutabakatlı olduğu kullanıcıların tüketim yahut üretim programlarını yönetecek, kelam konusu kullanıcılar ismine elektrik gücü yahut kapasitesinin alınıp satılmasına ait piyasa süreçlerini yürütecek ve yan hizmetlere ait tedarik süreçlerine katılabilecek.

Toplayıcılık faaliyeti, toplayıcı lisansına yahut tedarik lisansına sahip hukukî şahıslar tarafından yürütülebilecek.

KAMU VAZİFELİLERİ SENDİKALARI ÜYELERİNE DESTEK

Kanunla, Fevkalâde Hal Süreçleri İnceleme Kurulunun misyon müddetinin sona ermesinden sonra Kurulun misyonlarına ait iş ve süreçlerin yürütülmesi konusunda misyonlu kurum ve kuruluşlar ile uygulamaya dair tarz ve asılların belirlenmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

Kamu vazifelileri sendikalarına üye olup, aylık yahut fiyatından üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yahut fiyatlarıyla birlikte 750 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta toplu mukavele takviyesi verilecek.

Kurulu olduğu hizmet kolunda çalışan kamu vazifelilerinin yüzde 2’sinden daha fazlasını üye kaydetmiş kamu vazifelileri sendikalarına üye olan, aylık yahut fiyatından üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ise ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık yahut fiyatlarıyla birlikte toplu mukavele ile belirlenecek fiyatta toplu mukavele ikramiyesi yapılacak.

Kamu görevlilerine ödenecek toplu mukavele ikramiyesi, Kamu Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Devir Toplu Sözleşme’nin yürürlük mühletince 2119 gösterge sayısının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak meblağda ödenecek.

TEDAŞ BORÇLARINA YAPILANDIRMA

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan ve özelleştirme zaman süreçleri esnasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklarından, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle asıl alacak meblağı 2 bin Türk lirasını aşmayan alacaklar ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası tespit edilememesi nedeniyle ulaşılamayan, feshedilmiş, ticaret sicilinden terkin edilmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ait alacaklardan vazgeçilecek.

Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ’a olan geçmiş periyot elektrik tüketiminden kaynaklanan borçlarına ait yapılandırma imkanı getirildi.

Bu alacaklara ait taksitlendirme imkanı ile yıllara sari olmak üzere ödenmeyen elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakların tahsilinin sağlanması amaçlanıyor.

1 Ekim 2021 prestijiyle vadesi geldiği halde, bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle ödenmemiş ve yapılandırılmamış borçları olan ve yapılandırma müracaatında bulunamayan aboneler düzenleme kapsamına alındı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir