Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri tutarlar belirlendi

Mükelleflerin, Katma Paha Vergisi Genel Uygulama Bildirisi uyarınca, yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri katma bedel vergisi iadelerine ait azami hadler tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın (Gelir Yönetimi Başkanlığı), Özgür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Bildirimi ile 2023 Yılı Hür Muhasebecilik, Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Minimum Fiyat Tarifesi, Resmi Gazete’nin bugünkü tekrarlanmış sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna nazaran; yeminli mali müşavir ile yıllık gelir yahut kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ait müddetinde düzenlenmiş tasdik kontratı bulunmayan mükelleflerin, Katma Bedel Vergisi Genel Uygulama Bildirimi uyarınca, yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alabilecekleri katma paha vergisi iadelerine ait azami hadler belirlendi.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili katma bedel vergisi iadesi süreçlerinde 2 milyon 600 bin lira, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satışlar ve yolcu beraberi eşya kapsamında yapılan satışlarla ilgili katma bedel vergisi iadesi süreçlerinde 350 bin lira, Katma Bedel Vergisi Genel Uygulama Bildirimi uyarınca yeminli mali müşavir tasdik raporuna istinaden alınabilecek öteki katma kıymet vergisi iadesi süreçlerinde 1 milyon 300 lira olarak tespit edildi.

Taşınmazlar ve iştirak paylarının satışından doğan karlara ilişkin istisna ile ilgili süreçlere ait had 663 bin lira, Hür Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Bildiriminde düzenlenen yatırım indirimi süreçlerine ait had 1 milyon 508 bin lira olarak belirlendi.

Katma paha vergisi hariç meblağı 65 bin lirayı aşmayan dokümanlar için ters inceleme zaruriliği bulunmazken, bir mükelleften 1 aylık devirde yapılan mal ve hizmet alımları toplamının 195 bin lirayı aşması halinde aksi inceleme yapılması zarurî olacak.

Bakanlık tarafından özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Bildirimde yer alan süreçlere ait hadler, 2023 yılı ve izleyen yıllarda artış olmaksızın devam edecek. (AA) 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir