Türk Eczacıları Birliği: Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz

ANKARA – Türk Eczacıları Birliği (TEB), 43. Devir II. Bölgeler Ortası Toplantısı Sonuç Deklarasyonunu yayınladı.

Bursa’da 54 Bölge Eczacı Odasının Liderleri ve yöneticilerinin iştirakiyle 10-12 Kasım tarihlerinde gerçekleşen toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada,

“Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odası olarak İstanbul Taksim’de meydana gelen ve 6 yurttaşımızın ömrünü yitirdiği terör saldırısını ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Terörün bir insanlık cürmü olduğu gerçeğinin altını çiziyoruz. Atakta hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz” denildi.

‘İLAÇ YOKLUĞU DEVAM EDİYOR’

Eczacılık mesleğinin gündemindeki mevzulara ait ortak iradenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği belirtilen deklarasyonda şu sözlere yer verildi:

– Birinci basamak sıhhat hizmet danışmanı ve halka en yakın sıhhat hizmeti sunan eczacılar olarak bir müddettir kamuoyu nezdinde lisana getirdiğimiz ekonomik sıkıntılara kalıcı tahliller üretilmemiştir. 14 yıl sonra ilaç fiyat kararnamesinde yapılan değişiklikler kalıcı tahlil olmaktan uzaktır.

– İlaç yoklukları ne yazık ki değerli bir gündem hususu olarak devam etmektedir. Bu durum, hastalarımızı ve meslektaşlarımızı her geçen gün daha da artan oranda mağdur etmektedir. Bilhassa onkoloji ilaçları, antibiyotikler, antidepresan ilaçları, çocuk ateş düşürücüleri, ağrı kesicileri ve antibiyotikleri, kulak damlaları, tansiyon ilaçları, göz damlaları ve mevsimsel grip ve soğuk algınlığı ilaçlarına erişimde önemli sıkıntılar yaşanmaktadır.

-Bazı hastalıkların tedavisi sırasında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde hayati kıymet taşıyan kan eserlerinden kimileri piyasada hiç bulunmamaktadır.

-Hastalarımızın ilaca erişimde yaşadıkları mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir. İlaç yokluklarının önüne geçilebilmesi için tüm paydaşların görüşleri alınarak İlaç Fiyat Kararnamesinde gerçek bir sistem kurgulanmalıdır. Yaşanan bu probleme kalıcı ve gerçekçi bir tahlil bulunmazsa, vatandaşlarımızın ilaca erişimi her geçen gün daha da zorlaşacaktır.

‘KALİTELİ ECZACILIK EĞİTİMİ SAĞLANMALI’

– Toplumsal Güvenlik Kurumunun (SGK) karşıladığı çok sayıda ilaçta hastalarımızın ödemek zorunda kaldığı ilaç fiyat farkları gün geçtikçe artmaktadır. Eczanelerde hastane muayene fiyatı, reçete fiyatı üzere kalemleri ödemek durumunda kalan hastalarımız, bir de aldıkları ilaçlara yüksek fiyat farkı ödemektedir. Birtakım ilaçlarda, SGK’nın karşıladığı meblağın daha fazlasını hastalarımız cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Hastalarımızın haklı isyanlarını eczacılara yansıtması münasebetiyle meslektaşlarımız da mağdur olmaktadır. Lakin bu mağduriyetin sorumlusu eczacılar değildir.

– Sıhhat Bakanlığı tarafından 12 Ağustos tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan ve kamuda misyon yapan sıhhat çalışanlarının özlük haklarındaki yol ve asılları belirleyen ‘Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin yarattığı hak kaybı, kamu eczacılarımız nezdinde hala devam etmektedir. Yönetmelikte yapılacağı belirtilen son değişiklik, stratejik işçi olarak misyon yapan kamudaki meslektaşlarımızın mağduriyetini gidermekten çok uzaktır. Emekli kamu eczacılarımızın uğradığı hak kayıplarının ivedilikle giderilmesi için gereken mevzuat değişikliği acilen yapılmalıdır.

-Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması için denetimsiz fakülte açılışlarına son verilmelidir. Alt yapıdan ve akademik takımdan mahrum eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmalı, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanları kademeli olarak düşürülmeli ve eczacılık fakültelerine giriş için muvaffakiyet sıralaması 50 bin ile sonlu tutulmalıdır.

– Sunduğumuz sıhhat hizmetinin kalite ve aktifliğini artıracak, eczane ekonomilerini salt ilaç fiyatlarına bağlı yapıdan kurtaracak yeni bir modelin geliştirilmesi için eczacıların sunduğu hizmetler karşılığında Meslek Hakkını almalarını sağlayacak çalışmalar, T.C. Sıhhat Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği ortasında acilen başlatılmalıdır.

‘ECZANE EKONOMİLERİMİZİN GÜÇLENDİRİLMESİ MECBURÎ BİR HAL ALMIŞTIR’

– Sıhhate ait tüm eserlerin sıhhat profesyonellerinin danışmanlığı ve takibinde sunulması gerekir. Farmasötik formdaki besin desteklerinin Sıhhat Bakanlığından ruhsatlandırılarak yalnızca eczanelerden, eczacı danışmanlığı ve takibinde halka sunulması tarafında gereken düzenlemelerin yapılması toplum sıhhatinin korunması açısından mecburidir.

-Eczacı ve eczanelerin güvenilirliğini kullanarak sıhhati ticarileştiren başta toplumsal medya hesapları ve internet satış platformları olmak üzere, her türlü alternatif satış kanalı oluşturma teşebbüsüne her daim karşı duracağız.

– Eczaneler, 80 bini aşkın çalışanıyla ülkemizde kıymetli bir istihdam kaynağıdır. Mesleğimizi güçlü temeller üzerinde yükseltmek maksadıyla, meslektaşlarımız eczanelerinde ayrıyeten ikinci ve yardımcı eczacı istihdam etmektedir. Mevzuatımıza nazaran kelam konusu istihdam şartları meslektaşlarımızın öz sermayesiyle karşılanmaktadır.

-Bugün intörn doktorlara sağlanan taban fiyat dayanağına misal katkı ve hibelerin, mesleğe birinci adımlarını atan yardımcı eczacılarımıza sağlanması ve KOSGEB/İŞKUR üzere dayanaklarla eczane ekonomilerimizin güçlendirilmesi mecburî bir hal almıştır.

– Göç Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türk Eczacıları Birliği ortasında imzalanan protokolde ödeme günleri netleştirilmeli, ödemeler merkezi sisteme bağlanmalı ve reçete başı hizmet bedeli verilmelidir.

‘ECZACILIK MESLEĞİNİN DEĞERSİZLEŞTİRİLMESİNE DAİMA BİRLİKTE “DUR!” DİYORUZ’

“Bizler; “Eczacıya Hak Ettiği Kıymet Verilmelidir” ana bildirisiyle çıktığımız bu yolda, hastalarımıza ve mesleğimize duyduğumuz sorumlulukla; ilaç yokluklarına, ilaç fiyat farklarına, denetimsiz açılan fakültelere, eczanelerdeki ekonomik çıkmaza, kamu eczacılarının hak kayıplarına, eczacıların yok sayılmasına ve eczacılık mesleğinin değersizleştirilmesine daima birlikte “Dur!” diyoruz. Hastalarımız, mesleğimiz ve en değerlisi daha sağlıklı bir toplum için tüm meslektaşlarımızla birlikte, Birlik’ten gelen gücümüzle 27 Kasım’da Büyük Eczacı Mitinginde Ankara’da olacağız. Hakkımız olanı alana kadar da bu gayretimize devam edeceğimizi hürmetle duyururuz.” (DUVAR)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir