‘Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’ tezkeresi TBMM’ye sunuldu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), 22’nci FIFA Dünya Kupası münasebetiyle Katar’da gerçekleştirilecek ‘Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’nda görevlendirilmesine ait Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunuldu.

TBMM Başkanlığı’na sunulan tezkerede, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri ortasında düzenlenecek olan 22’nci FIFA Dünya Kupası’nın, 2 Aralık 2010’da yapılan oylama sonucu, Katar’da yapılmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Tertibe dünya genelinden 1 milyon kişinin üzerinde iştirak beklendiği belirtilerek, “Bu çerçevede düzenlenecek spor etkinliklerinin inançlı bir biçimde gerçekleştirilebilmesini teminen Katar devleti Silahlı Kuvvetleri ile Katar devleti hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden ögelerin iştirakiyle, ‘Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’ ortaklaşa icra edilecektir. ‘Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’, 2022 FIFA Dünya Kupası tertibinin, başarılı ve inançlı bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, tertibin güvenliğini etkileyebilecek başta terörizm olmak üzere çeşitli tehdit ögelerine karşı Katar devleti hudutları, kara, hava ve deniz yetki alanlarında gerekli önlemlerin Katar devleti ve iştirakçi ülkeler tarafından ortaklaşa teşkil edilecek ‘Görev Kuvveti’ vasıtasıyla alınması suretiyle icra edilecektir. Katar devleti hükümeti, bahse husus harekat çerçevesinde dost ve müttefik ülkelerden silahlı kuvvetlere ilişkin ögeler ile katkıda bulunmalarını talep etmiş olup; ülkemizden de birebir kapsamda talepte bulunmuştur. ‘Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na ülkemizin yanı sıra ABD, Fransa, İngiltere, İtalya ve Pakistan’ın askeri unsurlarıyla katkıda bulunmaları kelam konusudur” denildi.

Devamında, 2022 FIFA Dünya Kupası’nın dünya genelinde ağır halde takip edilecek bir spor aktifliği olduğuna vurgu yapılarak, şöyle denildi:

“Katar ile sahip olduğumuz tarihi, kültürel ve beşeri bağlar ile siyasi, ekonomik, askeri ve öteki alanlarda geliştirdiğimiz müstesna iş birliği; Körfez bölgesinin istikrar ve güvenliğinin tüm bölge bakımından taşıdığı değer muvacehesinde Katar devleti hükümetinin kelam konusu talebine olumlu karşılık verilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir. ‘Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’ kapsamında görevlendirilecek TSK unsurları tüm görevlendirme mühletince ulusal komuta altında bulunacak olup harekat çerçevesinde unsurlarımızca icra edilebilecek faaliyetler de tekrar milli komuta dahilinde yapılacak kıymetlendirme suretiyle gerçekleştirilecektir. ‘Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na katılmamız, 2022 FIFA Dünya Kupası tertibinin güvenliğinin sağlanması için Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanının Katar’da görevlendirilmesi konusunda 7 Aralık 2021 tarihinde 2 ülke ortasında imzalanan ‘Büyük Çaplı Tertiplerin Yerine Getirilmesinde İş birliği Bahisli Niyet Mektubunun Uygulanmasına Ait Protokol’ün gerekleriyle de ahenk ve bütünlük içindedir. Türkiye Cumhuriyeti ile Katar devleti ortasında 23 Mayıs 2007 tarihinde ‘Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması’, 19 Aralık 2014 tarihinde ‘Askeri Eğitim, Savunma Sanayii ile Katar Topraklarında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Konuşlandırılması Konusunda İşbirliği Anlaşması’ ve 28 Nisan 2016 tarihinde ‘Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına Ait Uygulama Anlaşması’ imzalanmıştır. Bu suretle oluşan güçlü ahdi çerçeve dahilinde teşkil edilen ‘Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’ faaliyetlerini sürdürmekte, Katar’ın kurumsal imkan ve kabiliyetinin yanı sıra Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarına da katkıda bulunmaya devam edilmektedir. 2 ülke halkları ortasındaki güçlü dostluk ve kardeşlik bağları, Katar devletiyle kıymetli bölgesel problemlerin tahliline yönelik görüş birlikteliğimiz, bölgesel ve memleketler arası platformlarda karşılıklı takviye ve dayanışmamız ile terörizm ve gibisi tehditlerle çabada izlediğimiz ortak kararlı tavır ışığında, Katar ile münasebetlerimizin stratejik ehemmiyeti haiz olduğu kıymetlendirilmektedir.”

Kelam konusu harekat kapsamında TSK’ya Katar’da bulunmak üzere 6 ay müddetli müsaade verilmesi gerektiği aktarılan tezkerede, “Bu mülahazalarla, Katar devleti hükümeti tarafından talep edilen dayanağı sağlamak ve ‘Dünya Kupası Kalkanı Harekatı’na iştirak etmek üzere; hudut, şümul, ölçü ve vakti Cumhurbaşkanı’nca takdir ve tayin olunacak halde TSK’nın Katar devleti hudutları içerisinde ve Katar devleti karasuları ile mücavir bölgelerinde görevlendirilmesi ve bu kuvvetlerin, Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği temellere nazaran kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü önlemin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek temellere nazaran yapılması için Anayasa’nın 92’nci hususu uyarınca 6 ay müddetle müsaade verilmesi konusunda gereğini bilgilerinize sunarım” sözleri yer aldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir