Dövizde yeni düzenleme: Resmi Gazete’de yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir Yönetimi Başkanlığı)’ndan birtakım varlıkların iktisada kazandırılması hakkında bildirim Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna nazaran, yurt dışında bulunan dövizin Türkiye’ye getirilerek hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl mühletle bu hesaplarda tutulması halinde, vergi oranı sıfıra indirildi.

Yeni karar, “Gerçek ve hukukî bireylerin yurt dışında bulunan para, altın, Döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçlarının yurda getirilerek ulusal iktisada kazandırılmasına ve bu varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince yasal defter kayıtlarına alınmasına, Yurt içinde bulunan lakin gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yasal defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul değer ve öteki sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine beyan edilerek yasal defter kayıtlarına alınmasına, Yurt içinde bulunan unsur kapsamındaki varlıkların gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca beyan edilmesine, Unsurun uygulanmasına ait başka konulara, yönelik açıklamaları kapsamaktadır.”

Tebliğde öne çıkan öbür ise unsurlar şöyle:

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ait olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların pahası üzerinden 30/9/2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1, 1/10/2022 tarihi ila 31/12/2022 tarihi (bu tarih dahil) ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2, 31/3/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında peşin olarak tahsil edecekleri vergiyi, bildirimi izleyen ayın on beşinci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla Ek-2’de yer alan beyanname ile bağlı bulundukları vergi dairesine 340 ve 346 sıra no.lu Vergi Yol Kanunu Genel Bildirilerinde belirtilen yol ve asıllar doğrultusunda beyan edecektir. Beyan edilen varlıkların bedelleri üzerinden, vergi dairelerince tarh edilen vergiler, kelam konusu beyan mühleti içerisinde banka ve aracı kurumlarca vergi sorumlusu sıfatıyla ödenecektir.

2022/Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin, birebir ay içerisinde bildirdiği meblağı 2.500.000 TL’ye düşürmek ya da 7.500.000 TL’ye çıkarmak istemesi halinde birinci bildirimine ait düzeltme bildirimi vermesi gerekecektir.

Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin, Eylül yahut Ekim ayı içerisinde, bildirdiği meblağı 2.500.000 TL’ye düşürmek istemesi halinde, Ağustos ayındaki bildirimine ait düzeltme bildirimi vermesi gerekecektir. Banka ve aracı kurumlarca Ek-2’de yer alan beyanname ile vergi dairesine bildirilen varlıklara ait düzeltme talebi ise banka yahut aracı kurumlar aracılığıyla yapılacaktır.

Ağustos ayında 5.000.000 TL karşılığı döviz bildiriminde bulunan bir gerçek kişinin, Eylül yahut Ekim ayı içerisinde, bildirdiği fiyatı 7.500.000 TL’ye çıkarmak istemesi halinde ise Eylül yahut Ekim ayına ait 2.500.000 TL’lik yeni bir bildirim vermesi gerekecektir. Yeni verilen bildirimler evvelki bildirim ile ilişkilendirilmeyeceğinden, yalnızca ek meblağın bildirilmesine dikkat edilecektir.

Bildirim müddeti sona erdikten sonra bildirimlere ait yapılan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır. Bu çerçevede, 31.3.2023 tarihine kadar yapılan bildirimlerin bu tarihten sonra düzeltilmesi mümkün olmayacaktır.

Yurt dışında bulunan ve unsur kapsamında bildirime mevzu edilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlardaki hesaplara transfer edildiği yahut yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl müddetle bu hesaplarda tutulması halinde, bildirilen varlıkların bedeli üzerinden husus kapsamında uygulanması gereken vergi oranı yüzde 0 olarak dikkate alınacaktır. Bu durumda, banka ve aracı kurumlar tarafından tahsil edilerek vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine ödenen vergiler, bildirim sahibinin Ek-4’te yer alan form ile düzeltme zamanaşımı mühleti içinde vergi dairesine başvurusu üzerine ilgilisine iade edilecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir