Cemevlerinin de yer aldığı teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve 72 AK Parti milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan Vergi Yöntem Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komitesi’nde görüşüldü.

MOTORLU ARAÇ TİCARETİ

Teklif ile motorlu araç ticareti mükelleflerinden vergi ödenmesini teminen 30 milyon TL’ye kadar teminat alınabilecek. Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi halinde süreçler katılaşmış kabul edilecek. Kamulaştırma bedellerinin hak sahiplerine ödenmesi halinde bildirimi dahil eksik yahut yanılgılı kamulaştırma süreçleri, kamulaştırma bedelinin ödendiği tarih prestijiyle mutlaklaşmış kabul edilecek.

Merkezi idare bütçesine dahil yönetimlerin bütçelerinde sermaye masrafları için öngörülen ödeneklerin yüzde 3’ü, belediye ve vilayet özel yönetimleri ile bağlı yönetimleri için en son katılaşmış bütçe gelirleri toplamının öbür yönetimler için en son katılaşmış bütçe sarfiyatları toplamının en az yüzde 3’ü oranında bütçelerinde hisse ayrılacak.

CEMEVLERİ

İl ve ilçelerde mülki yönetim amirinin müsaadesi alınmak ve imar mevzuatına uygun olmak koşuluyla cemevleri yapılabilecek. Cemevi yeri imar mevzuatına karşıt olarak diğer gayelerle tahsis edilemeyecek.

Kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklarda, atama imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmaları kuralı aranacak.

Kamu İhale Şura kararı yeterince zorlayan sebepler yahut yükleniciden kaynaklanan kusur nedeniyle idarece feshedilen mukaveleler nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama masraflarının on binde 5’i yükleniciden tahsil edilecek.

ÖLEN MADENCİLERİN PRİM BORÇLARI

Katılımcı evrakı alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde faaliyette bulunan kurumların bilhassa bu faaliyet çerçevesinde yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye alınmaksızın yurt dışında satmalarından yahut yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları çıkarın yüzde 50’si kurum karından indirilecek.

Teklif ayrıyeten iş kazası sonucu ölen madencilerin prim borçlarının silinmesine ait kararlar içeriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Siyaset

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir